Vážení zákazníci,

ako už isto viete, dňa 27. apríla 2016 EURÓPSKY PARLAMENT A RADA (EÚ) vydala nariadenie čislo 2016/679 z o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


DO ZAČIATKU PLATNOSTI GDPR ZOSTÁVA

 

Naša spoločnosť Vám ako jedna z prvých spoločnosti prináša prehľad hlavných zmien, ktoré toto nariadenie prináša. ( Dovoľujeme si však pripomenúť, že v septembri 2018, NRSR príjme zákon, ktorý nemusí presne korešpondovať s týmto nariadením, ale pre spoločnosti pôsobiace a podnikajúce na Slovensku bude záväzný ). Hlavné zmeny si môžete prečítať tu :


 

1.       Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

2.       POROVNANIE ZÁKON č. 122/2013 Z.z. versus NARIADENIE

3.       Zodpovedná osoba podľa Nariadenia GDPR

4.       Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov

5.       Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680
ZDROJ: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky(c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 321450 návštevník.