ORIGINÁL VÝPISU Z KONTROLY INŠPEKTORMI z ÚRADU NA KONTROLU OSOBNÝCH ÚDAJOV v spoločnosti ktorej sme vypracovávali Bezpečnostný projekt a Bezpečnostné smernice pre 8 Informačných systémov vrátane Kamerového.
Vzhľadom na ochranu údajov, sme museli niektore riadky rozostriť. Týmto by sme chceli poďakovať kontrolovanej spoločnosti za poskytnutie záverečnej správy z kontroly.
(c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 321457 návštevník.