NIEKTORÉ  REFERENCIE ZO ŠTÁTNEJ SPRÁVY

 

*      http://static.itnews.sk/a501/image/file/12/0021/Aji6O4Ij.jpgÚstavný súd Slovenskej republiky - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Okresný súd Banská Bystrica - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Okresný súd Žilina - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Okresný súd Bratislava III - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Ministerstvo zdravotníctva - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Ministerstvo pôdohospodárstva - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Úrad vlády - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku, posudky a zabezpečenie rokovacej miestnosti

*      Správa štátnych hmotných rezerv - bezpečnostné dokumentácie strategických objektov

*      Dopravný podnik mesta Bratislava - bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

*      Slovenský rozhlas Bratislava - audit a bezpečnostná dokumentácia

*      Slovnaft - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Úrad jadrového dozoru - audit, poradenstvo, výskum

*      Letisko M.R. Štefánika - audit, poradenstvo

*      Špecializovaný súd Pezinok - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku - počítačovej siete

*      Ministerstvo spravodlivosti - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku

*      Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny – poradenstvo

 

 

Vo všetkých inštitúciach boli uvedené dokumentácie vypracované
našim pracovníkom, ktorý ma previerku na

OBOZNAMOVANIE SA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI STUPŇA UTAJENIA DÔVERNÉ a TAJNÉ.

 

 

(c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 321458 návštevník.