• Posúdenie vplyvu na OOU
 • Zapracovanie nariadenia EÚ
 • Poistenie až do 100.000 EUR
 • Poradenstvo v IT oblasti
 • Audit spoločnosti
 • Školenie zamestnancov
 • Zastupovanie pri kontrolách
 • Právne poradenstvo
 • Interné smernice
 • Zodpovedná osoba
 • Ochrana oznamovateľov
 • Právne poradenstvo