Zakon c. 18/2018 Z.z.

Aj v tomto roku UOOU bude robiť plánované kontroly a nie len na podnet dotknutej osoby


Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky